31 Aralık 2010 Cuma

BİLİŞİM SUÇLARINI TANIMI


Bilişim Suçunun Tanımı,BiliŞİm suçu,Hukuk bölümü,bilişim

Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenilen suçlardır.


BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRLERİ NELERDİR?


Suçların türleri TCK da suç teşkil edecek tüm suçları kapsaya bilmekte veya bu suçlara zemin hazırlamaktadır. Suçların işleme şekilleri; Hakaret, küfür, kredi kartı yolsuzlukları, sahte belge basımı, bilgilerin çalınması ve buna bağlı olarak devam edebilecek suçları kapsamakla, birlikte bunlarla sınırlı olmayıp, günden güne değişiklikler göstermektedir.

ÜLKEMİZDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN BİLİŞİM ŞUÇLARINDAN ÖRNEKLER

* Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.
* Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek.
* Kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması
* Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.
* Özellikle ***** grafik içerikli CD kopyalamak ve satmak.
* Sahte evrak basımı gibi çok farklı konuları içerebilmektedir.
* NOT: Unutmayın bu tür suçların tek mağduru siz değilsiniz. Karşılaşılmış olan durumdan utanmadan tüm deliller ile birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurunuz.

BİLİŞİM SUÇU İLE KARŞILAŞTIĞINIZDA YAPABİLECEKLERİNİZ

1. Yasadışı siteler (web sayfaları) ile ilgili şikayetlerinizi
155@iem.gov.trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adlı e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
2. Şahsınız ile ilgili şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili elde edebildiğiniz tüm deliler ile birlikte en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olabilirsiniz.
3. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda Savcılık talimatı veya Mahkeme kararı esas alınmaktadır.
4. Şikayetçi olduğunuz konular ile ilgili olarak yapılacak çalışma neticesinde ISP(İnternet Servis Sağlayıcının) yurt dışında bulunması durumunda Adli Makamlar tarafından yapılacak olan Adli İstinabe ile konunun takibi yapılabilmektedir.

BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK MAĞDUR OLMADAN ÖNCE YAPILABİLECEKLERİNİZ

1. Şirketinize veya şahsınıza ait önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmayınız.

2. İnternet ortamında %100 güvenliğin hiçbir zaman sağlanamayacağını unutmayınız!

3. Özellikle Chat ortamında bilgisayarınıza saldırılabileceğini;

4. Chat de tanıştığınız kişilere şahsınız, aileniz, adres, telefon, işiniz v.s. konularda şahsi bilgilerinizi vermemeniz gerektiğini unutmayın!

5. İnternet ortamında tanıştığınız kişilere kredi kartı bilgilerinizi vermeyiniz.

6. İnternet üzerinden yapılan yazışmalarınızda karşınızdaki kurumlarla özel bir yöntemle yazışmanızda fayda olacaktır. Bu şekilde sizin adınıza birlikte ticaret yaptığınız şirketlere asılsız bilgiler veya sizi kötüleyici bilgiler gönderilse bile karşı taraf bunun sizden gelmediğine emin olacaktır.

BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI

1. Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve
İflas

2. Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları

3. Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846'nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)

4. Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;

5. TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri

6. TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten
veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.

7. Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme "Bilişim Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d" maddeleridir.

YENİ TCK'DA BİLİŞİM SUÇLARI

1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni TCK'nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor. Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme,bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri TCK'nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.

MADDE 243. - Bilişim sistemine girme

1. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

2. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

3. Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 244. - Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

1. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

2. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

3. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

MADDE 245. - Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

1. Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

2. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 246. - Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Bu Bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu bilgiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü tarafından sağlamıştır

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM CAD

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), mühendislik tasarımının ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, analizi ve modifikasyonu desteklemek için bilgisayar sistemlerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. CAD sistemi, kullanılan bir donanım (hardware) yazılım (software) ve kullanıcı üçlüsünden oluşur. CAD donanımı, tipik olarak bir bilgisayarı, bir veya daha fazla grafik gösterimli terminali, klavyeyi, yazıcıyı, çiziciyi ve diğer çevresel donanımı içerir. CAD yazılımı, sistem üzerinde bilgisayar grafiklerini uygulamak için bilgisayar programlarını ve kullanıcı firmanın mühendislik fonksiyonlarını kolaylaştırmak için şu programların kullanılmasını içerir. Bu uygulamalar; Çekme Yorulma deneyleri, mekanizmaların dinamik yapı analizleri, ısı transfer hesaplamaları ve nümerik kontrollü parça programlarıdır. Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), bir imalat tesisinin üretim kaynakları arasında oluşturulan bir bilgisayar etkileşim alanı vasıtasıyla tesisin faaliyetlerini ister direkt ister endirekt olarak planlaması, yönetimi ve kontrolü için bilgisayar sistemlerinin kullanımı olarak tanımlanabilir. 
 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere CAM uygulamaları iki geniş kategoriye ayrılır:
a-Bilgisayarlı Gözetim ve Kontrol: Bilgisayarların prosesin gözlenmesi veya kontrolü amacıyla imalat prosesine doğrudan doğruya bağlandıkları direkt uygulamalarıdır.
b-İmalat Destek Uygulamaları: Bilgisayarla imalat prosesi arasında direkt bir etkileşimin olmadığı, bilgisayarın tesis içindeki üretim faaliyetleridir. 
CAD/CAM Sistemlerinin Genel Yapısı:
Bilgisayar olayı yeni olmakla beraber Bilgisayar Destekli ya da Bilgisayar Yardımlı kavramın etkinlik kazanması son 15 20 yılın ürünüdür. Ülkemizdeki gelişmeler dünya çapındaki bilgisayar destekli tasarım ve üretim uygulamalarına kıyasla daha yeni ve bir ölçüde de başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen özellikle Bilgisayar Destekli Üretim dünya genelinde yeni gelişmeler göstermektedir ve özellikle Üretim Mühendisliği yeni bir meslek dalı olarak üniversitelerde gerçekleştirilme düzeyine gelmiş bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım aracılığıyla bilgisayar grafikleri, tasarımda devrim sayılabilecek gelişmeler sağlamıştır. Buna bağlı olarak üniversitelerde hem var olan mühendislik öğretim programlarının yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğu doğmuş, hem de yeni bir disiplin olarak Üretim Mühendisliği gündeme gelmiştir. Bilgisayar destekli üretim/tasarım genel anlamda bilgisayar teknikleri kullanan yeni birçok disiplini teknolojik alandır. Bu alanda çalışacak elemanların yüksek düzeyde yetişmiş olmaları gerekmektedir. 

Değişik mühendislik düzlemlerinden ortak bir proje üzerinde çalışacak takım üyelerinin ortak bir kavram bütünlüğüne ve ortak bir teknik dile sahip olmaları gerekmektedir. Bu durumda orta öğrenimden ve meslek okullarından başlamak üzere üniversite ve yüksek okullarda yeni bir eğitim planı üzerinde dünya genelinde başlayan bir tartışmaya tanık olmaktayız. CAD/CAM koşullarında önemli bir öge de bilgisayar grafikleridir. Bunlar tasarımcıya yeni bir ufuk yeni bir dünya açmıştır. Bilgisayar grafikleri ile üç boyutlu şekiller üzerinde düşünme ve istendiği biçimde müdahale olanakları doğmuştur. Bir motor ya da bir binanın değişik yönlerden kesitlerini değişik yönlerden görebilecek tasarımın başarı şansı arttırılabilmekte çok kısa sürede üretilen teknik resimlerle üretimde yer alanların karar alma verimlilikleri yükselebilmektedir. Bilgisayar grafikleri ile birlikte Sonlu eleman yöntemleri tasarımcıya yeni düşünce boyutları açmıştır. Özellikle son on yıl içinde (CAD/CAM) alanında meydana gelen önemli gelişmeler, bilgisayar destekli çizim dizgeleri mühendislik çözümleri ve makine işlemlerinin sayısal denetimi gibi uygulamalı alanlarda olmuştur. CAD/CAM’in ilk örnekleri uygulanmaya başlandığı zaman, birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmekte ve tekil program uygulamalarında olduğu gibi veriler elden hazırlanmaktaydı. Buna bağlı olarak da tasarım ve üretim verilerinin işlenmesinde maliyet yüksek olmaktaydı. 

Zamanla mühendisler ve bilgisayar araştırıcıları veri akışındaki boşlukların farkına vararak bunları gidermeye çalışmışlardır. Bugün tasarım, üretim ve işletmecilikte CAD/CAM uygulamaları bilgisayar ile entegre edilmiş veri tabanları olmadan yapılamamakta, yapılsa da uygulama boyutları küçük olmaktadır. Bu bakımdan veri tabanı sorunu CAD/CAM dizgeleri ile veri tabanları arasındaki uyum, aynı zamanda üretilmemeleri nedeni ile verimsiz ya da pürüzlü olabilir. Bu bakımdan söz konusu uyumsuzlukların yeniden gözden geçirilerek daha yeni kolaylıkların geliştirilmesi çalışmaları hız kazanmış durumdadır. 

CAD/CAM Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi:
Hem CAD hem de CAM 1950’lerin başlarında doğmuştur. CAD’in evrimi geniş olarak bilgisayar grafiklerinin gelişmesiyle ilgilidir. Bilgisayar grafikleri alanında önemli projelerden biri 1950lerin ortalarında ve sonlarında geliştirilen APT dilidir. APT İngilizce Automatically Programmed Tools sözcüklerinin (otomatik olarak programlanan takımlar anlamında) baş harflerinden oluşturulan bir terimdir. Bu proje bilgisayar kullanımında nümerik kontrollü parça programları için geometri elemanlarını tanımlamak için uygun bir yol geliştirilmesi ile ilgiliydi.1960ların başlarında General Motors, IBM, Lockheed Georgia McDonnell Douglas gibi endüstriyel kuruluşların tümü bilgisayar grafikleriyle ilgili projelerde aktif rol oynamışlardır. Bu projelerin çoğu sonuçta ticari ürünler şeklinde çıkmışlardır.

1960ların sonlarında Calma (1968) ve Applican ve Computervision (1969)u içeren pek çok CAD/CAM sistem satıcısı ortaya çıkmıştır. Bu sistemler kullanıcının ihtiyacı olan yazılım ve donanımın tümünü veya birçoğunu içeren anahtar teslimi sistemlerini satarlar. CAM konusu öncülüğünü Air Force şirketinin himayesi altında çalışan N.I.T.in yaptığı NC tezgâhların keşfi (1950) ile ortaya çıktı. Bu eski cihazlar herhangi bir takım tezgâhının hareketlerinin bir delikli banda bağlı elektronik kontrol mekanizması ile denetlenmesinin mümkün olduğunu kanıtladılar. Asıl gelişme parçanın fiziksel yapısına ve şekline bağlı olarak hazırlanan delikli bantların hızlı ve doğru bir çalışmayı mümkün kılması ile yaşanmıştır. Bu gelişmeler NC takımların yaygın kullanımını sağlamıştır. 1960 ve 1970lerde başta Avrupa ve Japonyada olmak üzere bu endüstri hızlı bir gelişim göstermiştir. 1970lerin başlarından itibaren (mikro ve mini bilgisayar teknolojisinin oluşmasıyla) yeni kontrol teknikleri geliştirilmiştir. Doğrudan Nümerik Kontrol (DNC) ve bilgisayarlı nümerik kontrol sistemleri daha geniş kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler bilgisayarlar ve makinelerin doğrudan ilişkisini sağlamıştır. Aynı şekilde operatöre makine fonksiyonlarını programlar vasıtasıyla kontrol şansı tanımıştır. Parça programı grup işleme uygun APT modu ile CAD aracılığında hazırlanan tasarımlardaki imal edilecek parçaların geometrik şekli baz alınarak hazırlanır.
Diğer CAM gelişmeleri 1970lerde hızlanmıştır. Şu anda Amerikada 3200, Batı Avrupada 1800 ve Japonyada 4000 uygulaması bulunan robot teknolojisi, alma ve yerleştirme operasyonlarının tümü, kaynak yapma, yıkama, sprey boyama ve montaj fonksiyonlarının tamamını yerine getirmektedir.

Günümüzde disk ve disket komponentlerinin çoğalması, mühendislik ve imalat işlemleri arasındaki bilgi bağlantısının anlaşılması sonucunda bu elemanların bütünleştirilmesinden büyük kazançlar elde edilmiştir. 
CAD Tasarım Prosesi:
CAD herhangi bir araştırma geliştirme veya tasarım probleminin çözümünde, grafik özellikler kullanılarak iki veya üç boyutlu çizimlerin ve tasarımların, bilgisayar desteği ile oluşturulmasına dayanan çalışma yöntemlerinin tümüdür.
Modern CAD sistemleri (genellikle CAD/CAM sistemleri adı verilir ) İnteraktif Bilgisayar Grafiklerine (ICG) dayanırlar. ICGler bilgisayarların şekil veya sembol formunda veri oluşturulması, iletmesi ve ekranda göstermesinde kullanılan, kullanıcıya dayanan sistemlerdir. Bilgisayar Destekli Tasarım Sistemlerindeki kullanıcı, verileri ileten ve bilgisayara çeşitli girdi araçlarının herhangi biri vasıtasıyla komut veren desinatördür. Bilgisayar kullanıcıyla katot ışın tüpü (CRT) yardımıyla iletişim kurar. Operatör (Teknik Ressam) CRT ekranı üzerinde, bilgisayarın belleğinde depolanmış arzu edilen yazılım alt programlarını çağıran bir giriş komutu ile bir görüntü (imaj) yaratır. Operatör, boyutlarda genişleme/daralma, rotasyon, ekran üzerinde başka bir konuma gitme vb. çeşitli manipülasyonlar yardımıyla, görüntünün istenen detaylarını komutlarla formüle edebilir. 

Günümüzde hassasiyetleri gitgide artan ve gerek renk ve gerekse gösterim yetenekleri yüksek ekranlar üretilmektedir. Bu ekranlar üzerindeki en basit bir bilgisayar grafik uygulaması dahi binlerce noktadan oluşmaktadır. Kapasiteleri çok büyük mikro çiplerin geliştirilmeleri sonucunda bellekte milyonlarca noktanın koordinatları depolanabilmektedir. ICG sistemi CAD sisteminin bir bileşenidir. Diğer bileşen operatördür (kullanıcı). İnteraktif Bilgisayar Grafikleri, tasarım problemini çözmek için operatör tarafından kullanılan bir alettir. Operatör, insanın zihinsel yeteneklerine (fikir oluşturma, bağımsız düşünme) en çok uyan tasarım prosesini gerçekleştirir. Bilgisayarsa, kendi yeteneklerine (hesaplama hızı, gösterim yeteneği, bellek) en iyi uyacak şekilde görevini yerine getirir. Sonuç sistem bu iki bileşenin yeteneklerini aşar.

CAD sistemini kullanmanın temel nedenleri şunlardır:
1-Tasarımcının Üretkenliğini Arttırmak İçin: Bu, ürünün, alt montaj bileşenleri ve parçalarının tasavvur edilmesinde operatöre yardım ederek ve tasarımdaki sentez, analiz ve döküm için gerekli zamanı kısaltarak sağlanır. Üretkenliğin gelişmesiyle sadece daha düşük tasarım maliyeti değil, aynı zamanda da daha kısa proje tamamlanma zamanı sağlanır.

2-Tasarım Kalitesini Geliştirmek İçin: Bir CAD sistemi ile çalışmak, yapılan tasarımda daha çok alternatifin gözönüne alınması, düşünülen alternatiflerin hesaplarının yapılarak değişik durumlarda mühendislik analizleri yapabilme imkânı sağlayacaktır. Tüm bu çalışmalar sırasında hassasiyet tasarım hatalarını minimuma indirecektir. Ayrıca ortaya çıkan çizimlerde minimum çizim hataları yaratılacak böylelikle daha temiz ve standartlara uygun çizimler elde edilecektir.

3-İmalat İçin Veri Tabanı Oluşturmak: Üretim için teknik dokümanların hazırlanması sırasında ürünün işlenebilmesi için gerekli olan datalar da gözönünde tutulacaktır. Bu datalar, ürünün geometrik boyutları, ürünün geometrisini oluşturan tanımlanmış temel elemanların neler olduğu, detayların nasıl birleştirileceği, detaylara ait malzeme bilgileri, mamulün işleneceği hammaddenin ölçüleri (kaba malzeme ölçüleri) vb. bilgilerdir. Bu bilgiler değişik formatlarda sistemden alınarak birbirinden farklı birçok amaç için kullanılabilir.

CAD Tasarım prosesi altı safhayı içeren bir prosedür olarak karakterize edilebilir:

1-İhtiyacın Belirlenmesi: Bir takım düzeltici faaliyetlerin yapılması gerektiğinin bir kişi tarafından anlaşılmasıdır. Bu bir mühendis tarafından mevcut makine tasarımındaki bazı kusurların belirlenmesi veya bir satıcı tarafından yeni bir ürünün pazarlama fırsatlarının algılanması olabilir.

2-Problemin Tanımı: Tasarım edilecek parçanın tüm spesifikasyonlarını içerir. Bunlar fiziksel ve fonksiyonel karakteristikler, kalite ve işleme performansını kapsar.

3-Sentez (Mühendislik Tasarımı): Bilindiği üzere geleneksel mühendislik tasarımı, çizim masası üzerinde başlar ve orada ayrıntılı bir doküman teknik resim haline dönüşür. Makine mühendisliğinde tasarım; bir ürünün onun alt parçalarının ve hatta bu ürünün imal edilmesi için gerekli olan takım ve tertibatların tüm teknik resimlerini içerir. Elektrik ve elektronik mühendisliğinde tasarım ise elektrik devre ve şemaların hazırlanması gibi işlemleri içerir. Buna benzer şekilde diğer mühendislik dallarında da yapılan tasarımların elle doküman haline getirilmeleri söz konusudur. Mühendislik tasarımı geleneksel olarak tasarımın çizim masalarında detaylı mühendislik resimleri formunda dokümante edilmesi ile oluşurlar. Bilgisayar destekli tasarımda bir tasarım işleminde yapılması öngörülen bütün işlemler çizim masası yerine artık bir CAD sisteminden oluşur. 

Bir CAD sistemi şu kısımlardan oluşur:
a-Tasarımcı
b- Donanım (Hardware): Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, çizici vb.)
c- Yazılım (Software): Genel sistem yazılımı ve CAD yazılımı.
d- Problem; çözülmesi gereken tasarım problemi.

Tasarımcı, elindeki problemi önünde mevcut olan bilgisayardaki CAD programını kullanarak çözümler. CAD sisteminde kullanılan bilgisayar gerekli tasarımın yapılmasına olanak verecek bir CAD yazılımına sahiptir. Bu yazılım ile tasarımcı bilgisayarın çevre üniteleri ile ( ekran, klavye vb. ) sürekli etkileşim halindedir. Yapacağı tasarımın cinsine göre çeşitli geometrik çizim elemanlarının kullanılması ile çizimleri ekranda gerçekleştirilir. Yani geleneksel olarak çizim masasında kağıt üzerinde yapılan çizimler ve tasarımlar CAD sistemlerinde artık ekranda yapılır. Bu arada eğer tasarlanan geometri üzerinde yapılacak düzeltmeler, değişiklikler, büyütme, küçültme, kopyalama ve bunun gibi işlemler varsa bunlar rahatlıkla ekranda yapılabilmektedir. Böylece diğer tasarım yöntemlerindeki yorucu ve zaman alıcı işlemler bilgisayarlarda rahatlıkla yapılmış olmaktadır. CAD ile tasarımcı yaptığı tasarımı çok daha rahat bir şekilde gözönünde canlandırabilir; birkaç alternatif tasarımı kısa bir sürede analiz edip, ilişkili alt parçaları ile birlikte kolaylıkla ekran üzerinde monte edilebilir ve bunlar üzerinde çok değişik analizler yapılabilir. Ayrıca yeni yapılacak tasarım, eski tasarımlarının bazı kısımlarının değiştirilmesiyle elde edilecekse bu da son derece hızlı bir şekilde eski tasarımın ekrana çağrılıp üzerine gerekli değişikliklerin yapılması ile elde edilir. Özet olarak, tasarımcının üretkenliği CAD sistemlerinin kullanılmasıyla artmaktadır.

4-Analiz ve Optimizasyon: Sentez ve analiz etme tasarım prosesi ile yakından ilgilidir. Bir operatör tarafından belli bir bileşen veya tüm bir sistemin alt sistemi fikri oluşturulur, analiz edilir, analiz prosedürü ile geliştirilir ve tekrar tasarım edilir.
5-Değerlendirme: Tasarımı, problem tanımlama safhasında belirlenen spesifikasyonlara göre ölçmektir. Bu değerlendirme işletim performansı, kalite, güvenirlilik ve diğer kriterleri değerlendirmek için prototip modelin test edilmesi ve imal edilmesidir. 

6-Sunma (Mühendislik Çizimlerinin Hazırlanması): Tasarım prosesinde en son safha sunmadır, yapılan mühendislik tasarımlarının belgelendirilmesi gereklidir. Bunlar genellikle teknik resimler ve raporlar şeklinde olabilir. Bunların hazırlanmaları imalat için şarttır. Bir CAD sisteminde yapılan tasarımların dokümantasyonu çiziciler ve yazıcıların kullanılmasıyla olur. Bu işlem direkt olarak bilgisayardaki çizimlerin kağıda yazıcı ve çiziciler yardımı ile aktarılması yoluyla gerçekleştirilir ve elde edilen çizimler geleneksel metotla yapılan teknik resimlere karşın çok daha hassas ve kaliteli olur.

Bu yapılan çalışmaların nedeni ise yapılan tasarımların daha sonra imalatta faydalanacak şekilde bir veri tabanı oluşturmasına imkan vermesidir. Geleneksel metotlarla yapılan tasarımlardan sonra imalat mühendisleri tarafından iki ayrı bölümde iki ayrı prosedür uygulanmaktadır. Böylece tasarım ve imalat birimleri tarafından aynı olan bazı işlemler tekrarlanmakta, dolayısıyla belirli ölçüde zaman kaybı ortaya çıkmaktadır. Buna karşın bir CAD/CAM sisteminde tasarım fazında bir veri tabanı oluşturulmakta ve aynı veri tabanı imalat için de kullanılmaktadır. Daha önce yapılan işlemler yinelenmemektedir. Bir başka deyişle, ekran başında tasarlanan parça, kalıp vb. ürün yine ekran başında işlenmektedir. Bu işleme sırasında sahip olunan takım tezgahının ve bu tezgahın mevcut kesici kalem vb.nin özellikleri bilgisayarla simüle edilebilmektedir. Bu şekilde NC parça programlama yapılmış ve o parça için NC kodlama elde edilmiş olur. Daha sonra bu NC verileri takım tezgâhına gerek şerit, gerek manyetik bant ve gerekse de doğrudan bağlantı ile aktarılır. Böylece imalatı düşünülen parça tasarımdan imaline kadar CAD sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olur. 


Tasarımda Bilgisayarın Kullanımı:
Bilgisayar destekli modern sistemler tarafından gerçekleştirilen tasarım ile ilgili işler dört fonksiyonel alanda gruplanabilir.
 Geometrik Modelleme,
 Mühendislik Analizi,
 Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi,
 Otomatik Çizim.
 Geometrik Modelleme: CAD, en alt düzeyde parçanın resmini çizmek ile başlar. Şeklin yanısıra parça boyutları da girilebilir. Yalnız önemli olan nokta, tasarımı yapılan cismin geometrisinin matematiksel olarak tanımlanabilir olması gerektiğidir. Geometrik modellemede üç ana yöntem dikkati çeker. 

Bunlar:
2D Tasarım: İki boyutlu tasarım yöntemi düzlem objeler için kullanılmaktadır (Nokta, çizgi ve daire gibi). ü
3D Tasarım: Bu yöntem çok karmaşık 3D profillerin tasarımı için tasarımda kullanılmaktadır.
Bilgisayar geometrik modelleme prosesi süresince, komutları matematik modele çevirir, onları veri kütüklerinde depolar ve CRT ekranı üzerinde bir görüntü olarak gösterir. Model sonuçta, gözden geçirme, analiz etme veya değiştirme işlemleri için veri kütüklerinden çağrılabilir. CAD/CAM bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalat anlamına gelen terimlerdir. Tasarım ve üretimde bir takım fonksiyonları yerine getirmek için dijital bilgisayarların kullanılmasıyla ilgili bir teknolojidir. 

Tasarımın Kontrolü ve Değerlendirilmesi:
Tasarımın doğruluğunu kontrol etme işlemi bilgisayar terminali üzerinde rahat bir şekilde yerine getirilir. Boyut spesifikasyonlarını kullanıcı tarafından gösterilen yüzeylere atayan yarı otomatik boyutlama ve toleranslama yöntemleri, boyutlama hatalarını azaltmaya yardımcı olurlar. Bunların yardımıyla operatör parça tasarım detayları üzerine doğru yaklaşır (700 m) ve daha yakın bir inceleme için grafik ekran üzerindeki görüntüyü büyültür. Tasarımın gözden geçirilmesinde, genellikle çakıştırma adı verilen prosedür yardımcı olur. Çakıştırma için iyi bir örnek, bir makine parçasının en son şeklinin geometrik görüntüsünü kaba döküm kalıbı görüntüsü üzerine kapatmak olabilir. Bu analiz, dökümde sonuç makinenin boyutlarını gerçekleştirmek için yeterli malzemenin olduğunu temin eder. Bilgisayar destekli tasarım sistemlerinde en ilginç değerlendirme metotlarından biri kinematiktir. Uygun kinematik paketleri menteşe ve mafsal gibi basit tasarım mekanizmalarının hareketlerini canlandırma yeteneği sağlar. Bu yetenek, operatörün mekanizmasının işlemini görüntüleme yeteneğini arttırır ve mekanizmanın diğer bileşenlere bir engel teşkil edip etmediğinden emin olunur. 

Otomatik Taslak Çizim:
Mühendislik çizimlerinin CAD’in veri tabanından direkt olarak kopyalanmasıdır. CAD sistemleri çizim fonksiyonunun üretkenliğini kabaca elle çizimin 5 katı kadar arttırmıştır. CAD’in bazı grafik özellikleri çizim prosesine çok elverişlidir. Bu özellikler otomatik boyutlama, taralı alanların oluşturulması, ölçekli çizim, parçaların detaylarının görüntülerini büyütme ve bunların bazı bölümlerinin geliştirilmesi özelliklerini kapsar. CAD’le taslak çizilmesi, parçanın rotasyonu ve görüntünün diğer transformasyonlarında ( eğrilik, izomorfi ve perspektif ) önemli oranda destek sağlanır. Günümüzde birçok CAD sistemi bir parçanın altı farklı görüntüsünü oluşturma yeteneğine sahiptir. Yukarıda anlatılan 4 CAD fonksiyonuna ek olarak, CAD veri tabanının bir başka özelliği de parça sınıflandırma ve kodlama sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılabilmesidir. Parça sınıflandırma ve kodlama benzer parça tasarımlarının gruplanması ve bir kodlama şemasıyla bu benzerliklerin arasında bir ilişki kurulmasıdır. CAD bu konuda operatöre çok faydalı bir yardımcıdır.
 
Bilgisayar Destekli Tasarım Yöntemleri:
CAD in temeli, geleneksel olarak teknik ressamlarca çizilen resimlerin yine teknik ressamlarca fakat bilgisayar kullanılarak çizilmesine dayanır. Burada sözkonusu olan iki boyutlu teknik resimlerin bilgisayar yardımı ile çizimi, olsa olsa CAD için ancak bir başlangıç seviyesi olabilir. CAD günümüzde en temel teknik resimlerin çizilip ölçülendirilmesinden, en karmaşık şekillerin gerçeğe yakın tasarlanıp görüntülenmesine kadar geniş olanakları içermektedir. CAD ile birlikte kullanıcı yazılımları, uzman sistemler, çözümleme yazılımları, sayısal denetim, robotlar, üretim planlama yazılımları, bilgisayar bütünleşik üretim hedefinin birer parçasıdır. En genel yaklaşımla bir şekli CAD ile tasarlamak için dört temel yöntem kullanılır.
Çizim:
Teknik resimlerin, geleneksel çizim aletleri yerine bilgisayar kullanımı ile çizilmesi için iki ve üç boyutlu çizim yazılımları kullanılır. Bir teknik ressamın çizebileceği her türden ürün, kalıp, parça, plan, proje vb. resmi mümkün olduğunca teknik ressamın çizim sırasında kullandığı yöntemlerle bilgisayar ekranına çizilir. Nokta, çizgi, yay, eğri, çokgen gibi temel elemanlardan hareketle çizim yapılır. Büyütme, küçültme, silme, çoğaltma, tarama vb. olanakları ile istenen değişiklikler yapılır. Resim üzerine istenen yazılar yazılır, istenen ölçü sisteminde otomatik ölçülendirme yapılır. Çok kullanılan çizim parçaları için arşiv oluşturulacak kolayca çizimde kullanılabilir. Çizim modülü ile iki boyutlu çizimin yanısıra izometrik çizim de yapılabilir.
Tel Kafes Geometri:
Tel kafes geometri, bir şekil üç boyutlu olarak göstermenin en basit yoludur. Şeklin sadece sınırları ve kenarları çizgi ve eğrilerle gösterilir. Eğriler çok sayıda yayın birleşmesinden meydana gelir. Bir eğri uzayda serbestçe tanımlanabildiği gibi bir yüzey üzerine çizilmiş de olabilir. Eğriler matematiksel olarak polinomlarla tanımlanır. CAD yazılımlarında eğrilerin oluşturulması için üç yöntem vardır: Daire, yay, elips, parabol, hiperbol gibi yaygın, matematiksel olarak kolay ifade edilen eğriler. Karmaşık iki yüzeyin kesişimi, bir eğrinin bir yüzey üzerine izdüşümü vb. etkileşimli yöntemlerle belirlenen hesaplanmış eğriler. Bir dizi noktanın, teğet ve diklik kurallarına uyarak birleştirilmesi ile belirlenen eğriler. 
Yüzey Geometri:
Tel kafes geometri ile tanımlanan üç boyutlu şekillerin daha sıkı çizgilerle taranması ile oluşur. Çizgilerin arası yüzeylendirilerek gerçeğe yakın yüzeylerin görüntülenmesi sağlanır. Yüzey oluşturmak için, iki değişkenli polinomlarla tanımlanan denklemler kullanılır. CAD yazılımlarında çok kullanılan beş yüzey oluşturma metodu vardır: Koni, küre, silindir, spiral, düzlem yüzeyi gibi temel geometrik yüzeyler Uzayda eğriler arasının teğet ve diklik kurallarına uygun olarak doldurulması ile oluşturulan yüzeyler Yüzeylerin birbirine geçtiği hallerde oluşan kenarların yaylarla yumuşatılarak geçiş sağlanması ile oluşturulan yüzeyler Uzayda belirlenen noktalardan geçen teğet ve diklik şartlarını sağlayan çizgilerin oluşturduğu yüzeyler Bir yüzey üzerinde kapalı eğrilerle yüzey parçaları ayrılabilir. Eğer bir düzlem üzerinde yüzey parçası ayrılacaksa doğrular da kullanılabilir. Bu şekilde oluşturulan yüzey parçaları birleştirilerek yüzeyler oluşturulabilir. 
Katı Geometri:
Temel geometrik hacimlerden hareketle karmaşık şekillerin tasarlanması, katı geometri yazılımları ile yapılır. Yazılım, silindir, küre, koni spiral, piramit, küp eğri tabanlı prizma, çokgen tabanlı prizma, bir kesitin (düzlemin) bir eksen etrafında döndürülmesi ile oluşan hacimler gibi temel geometrik şekilleri tanımlayabilir. Karmaşık şekillerin oluşturulması için bu temel şekiller birleştirilir, birbirinden çıkarılır, deforme edilir, yüzeylerle kesilir. Görüntülerin daha gerçekçi olması için arkada kalan çizgiler görünmez yapılır, şekiller yüzeylendirilir. Gelişmiş CAD yazılımlarında oluşturulan şekiller 16,7 milyona kadar varan renklerle ve (yarı) ışık geçirgen olarak tanımlanabilir. Çeşitli noktalarda ışık kaynakları tariflenerek şekillerin gölgelenmesi sağlanır. Şekiller sürekli döndürülebilir ve istenen yerde kesit alınabilir. 2 ve 3 boyutlu çizim modülü diğer model geometrilerin oluşturulabilmesi veya bir modülden diğer modüle bilgilerin aktarılabilmesi için temeldir. 2 ve 3 boyutlu çizim modülü ile çizilen resimler, tel kafes, yüzey ve katı model geometri modüllerinde çağrılıp üzerinde çalışılabilir. Bu modüllerde yaratılan şekiller 2 ve 3 boyutlu çizim modülüne aktarılabilir. Birçok yazılımda bütün modüller ortak tek bir bilgi tabanı kullanırlar. 
Bilgisayar Destekli Dizaynın Faydaları:
CAD in pek çok faydası vardır. Ancak bunlardan sadece bazıları kolaylıkla ölçülebilir. Örneğin, iş kalitesinin gelişmesi, daha kullanışlı bilgi, kontrolün gelişmesi gibi belirli bir miktar ile belirlemenin güç olduğu soyut faydaları vardır. Bazı faydaları ise somuttur fakat bunlardan sağlanan faydaları üretim prosesinden bulup çıkarmak ve dolayısıyla tasarım safhasında bunları para miktarı ile ifade etmek güçtür. CAD sistemlerinin uygulanmasından sağlanan bazı faydalarsa direkt olarak ölçülebilirler.
Aşağıda bütünleşik CAD/CAM sistemlerinden sağlanan faydalar şu şekilde sıralanabilir:
 Daha kısa temin zamanları sağlar.
Mühendislik personelinin ihtiyaçları azalır. Yapılmış tasarımlar üzerinde ortaya çıkan müşteri isteklerinin kolaylıkla yerine getirilmesi. Piyasanın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilir. Gerekli veri tabanı oluşturulduktan sonra benzer yeni mamuller üretmek için gereken proje zamanlarını en aza indirerek, pazar rekabetinde avantaj sağlayacaktır. Kopyalama (çizme) hataları minimuma iner.
 Tasarımın doğruluğu artar.
 Tasarımlar daha standart olur.
 Analiz sırasında bileşenlerin birbirleriyle etkileşimleri daha kolay belirlenir.
 Daha iyi bir fonksiyonel analiz sağlayarak prototip test sayısı azalır.
 Dokümantasyon sağlamaya hazırlamaya destek sağlar.
 Takım tasarımında üretkenliği arttırır. Maliyetler hakkında daha iyi bilgi sağlar.
 Daha iyi bir tasarım sağlar. 
 NC parça programları ve rutin çizim görevleri için gerekli eğitim süresini azaltır. 
 NC parça programlarında daha az hata oluşur.
 Mevcut parçaların daha fazla işlenmeleri ve kullanılmaları için bir potansiyel sağlar.
 Tasarımın mevcut imalat tekniklerine uygun olmasını sağlar.
 Algoritmaları optimalleştirerek malzemelerden ve makine zamanlarından tasarruf sağlar.
 Projeler üzerinde çalışan tasarım personelinin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 Karmaşık parçaların incelenmesine yardımcı olur. Mühendisler, tasarımcılar, yönetim ve farklı proje grupları arasında daha iyi bir anlaşma ve haberleşme ortamı sağlar

Bilgisayarların Faydaları ve Zararları Nelerdir

Bilgisayar  tarihi gelişimi içerisinde 1980 li yıllarda resmi kurumlar ve işyerlerine girmiş,  1990 yıllarda ise evlere girmeye başlamıştır. Türkiye'de 1995 li yıllardan sonra internet in hızla yayılmasından sonra evlerde  internete bağlı  bilgisayarlar yayılmaya başlanmıştır. 2006 yılı itibariyle  meskenlerde televizyonun yanında  kullanılan bir beyaz eşya niteliğinde Türkiye'de yaklaşık % 50 oranında kullanılmaya  başlanmıştır.
Bu kullanımda teorik olarak  bilgisayarın  faydalı olduğu  öğretisi büyük rol oynamıştır. 2000 li yıllardan sonra  bilgisayarda karşılıklı yazışarak sohbet (Chat)  olayı bilgisayarın meskenlere girmesine ivme kazandırmıştır.
Bunun geri  dönüşü yoktur. Çok yakın zamanda  televizyonun girdiğin bütün mekan ve meskenlere  internete bağlı birde bilgisayar girecektir. bu kaçınılmaz bir gerçektir.
Her yenilikte olduğu gibi bilgisayarda   özellikle özel aile ortamına   fayda ve zararları ile birlikte girmektedir.
Burada bilgisayarın bu güne kadar gerçekleşen fayda ve zararlarını ele alalım
Aile ortamında 
Bilgisayarın Faydaları:
1-Bilgisayar Okuryazarlığı:
Bilgisayar okuryazarlığı  çağımızda önemli bir beceridir. yakın zamanda yani yaklaşık 10 yıl sonra 2015 li yıllarda  bilgisayar okuryazarlığı olmayan bireylerin   bugünkü  cahil insanlardan hiç bir farkının kalmayacağı öngörülmektedir.
Şöyle ki Yakın zamanda  haberleşme, ticaret, kamu hizmetleri gibi bir çok temel  işlevler internet ortamına kayacaktır. Bilgisayar okuryazarlığı olmayan bireyler  bu alana kayan hizmet ve işlevlerin cahili olacaklar  ve bu hizmetlerden kendileri doğrudan faydalanamayacaklar ancak  bu okuryazarlığı bulunan  insanlardan faydalanacaklardır. Yani  Askerde okuryazarlığı olmaması nedeni ile mektubunu arkadaşına yazdıran cahil erlerin durumuna düşeceklerdir.
Aile ortamına alınan bilgisayar  öncelikle  aile üyelerine bu bilgisayar okuryazarlığını kazandıracaktır.

2- Eğitim:
İnternet ortamı bu gün bir bilgi ortamı haline gelmiştir. Arayıp bulmasını bilenler için internette  bulunmayacak bilgi yok gibidir.  Edebiyat, tarih, matematik, bilgisayar, sanat  dallarında her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.  Çok etkili ve kolay ve ucuz  bir eğitim  aracıdır.

3- Eğlence:
Bilgisayar  Televizyon, Müzik Seti,  Çeşitli filmleri görsel olarak seyredilebilen, bilgisayar ortamı için hazırlanan yüzlerce oyunun oynanabileceği,  hatta hiç tanımadığınız insanlarla  Kahve  ortamı oluşturarak okey, batak   gibi oyunları oynayabileceğiniz  müthiş bir  eğlence aracıdır.


4- Sanat:
Resim, Fotoğraf, Film gibi sanat dalları ile uğraşanlar için gerek bilgi gerekse güzel bir uygulama alanıdır.  Örneğin Foto düzenleme programları ile zevkinize göre  fotoğraf ve resimlerle oynayabilir hatta bu ortamda harika resimler yapılabilmektedir.

5- Kendini ifade etme:
İnternet ortamında çeşitli kişi ve gruplarca oluşturulan serbest form ortamlarına kendi görüşlerinizi yazabilme, bu forumlarda öne sürülen görüşleri paylaşma, muhalefet etme, tartışma suretiyle kişilerin kendini ifade etme imkanı bulunmaktadır. Hatta  kendine özel web sayfası oluşturarak  görüş ve düşüncelerini yayımlama imkanı vardır.

buna benzer daha birçok faydasını sıralayabiliriz,
Bilgisayarın Zararları:
1- Bağımlılık:
2000 li yıllarda yazı ortamında gelişen karşılıklı sohbet  daha sonraki yıllarda  sesli ve görüntülü hale gelmiştir. bu sohbetler  birbirlerini hiç tanımayan  ve muhtemelen  hiç tanımayacak  insanlar arasında gelişmiştir.  Sohbetlerin türüne bakıldığında özellikle  cinsel içerikli ve  hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın gelişmektedir. Gerçek hayatta birbirlerinin hiç ilgisini çekmeyecek fertler bu ortamda  birbirlerinin aşığı  ve tiryakisi haline gelmektedirler. Fertler arasında gelişen bu sohbetler zamanla bağımlılık yapmakta,   bir akşam olsun sohbet ettiği kişiyi bu ortamda göremeyen şahıs  temin edebilmişse telefonla  ulaşmakta veya o akşam morali bozuk ve bir şekilde yatmak zorunda kalmaktadır. Bu surette kişilerin  boş yere zaman harcamalarına sebep olmakta  bu da özellikle  öğrenciler açısından telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olmaktadır.  İnternet ortamında gelişen bu sohbetler  zaman zaman akşam saat 21.00 de başladığında sabahlara kadar sürebilmektedir.

Bir Erkek  bir bayanla  bu ortamda geliştirdiği bir sohbet nedeni ile aylarca   6  ay, 1  yıl gibi  sabahlara kadar  her gece sohbet edebilmektedir.  Aynı erkekle bayanı  aynı yatağa koysanız birbirleri ile bu kadar ilgilenmesi mümkün değildir.  Sabahlara kadar süren bu sohbetler nedeni ile  her iki tarafın  gözleri bozulmakta, bellerine fıtık inmekte  ama kişiler bu arızalardan etkilenmemektedirler.
2- Erotik İçerik:
Günümüzde zararlı ve özellikle erotik  içerik için internet ortamında  çeşitli yasal ve teknik engellemeler  yapılmaya çalışıldıysa da, bu çalışmalar sonuçsuz kalmaktadır. İnternet ortamı her türlü ahlaksızlık  için sınırsız  bir mecra haline gelmiştir. Özellikle  gelişme çağındaki çocuklar için bütün hayatlarını etkileyecek zararlar doğabilecektir.  Resim, film, düz yazı olarak  gelişen bu erotizm serbest bir şekilde bu ortamda  mevcudiyet bulmaktadır.

3-Sohbet: (Chat)
Karşılıklı Sohbet  ortamları birbirlerini hiç tanımayan insanlar arasında gelişmektedir. Bu sohbetler genelde bir bayanla bir erkeğin karşılıklı konuşması şeklinde gelişmektedir.  Bu sohbetlerde konuşan  kişiler birbirlerini tanımadıkları ve kendileri istemedikleri sürece tanıma imkanı bulunmadığı  için  sohbette ahlaki  sınırlar kalkmakta, herkes birbirine istediği hakaret ve aşağılayıcı  sözler sarf edebilmektedir.

Ayrıca  özellikle  gündüz saatlerinde ev hanımları için daha da tehlikeli hale gelmektedir. Son yıllarda bu sohbetler nedeni ile kötü yola düşen veya yuvası yıkılan  binlerce aile ortaya çıkmış ve bu durum giderek artmaktadır. 12- 17 yaş arası  kız ve erkek çocuklar  hiç tanımadıkları   çakallar tarafından beyni yıkanmakta, cinsel, siyasi, irticai   ortamlarda iğfal edilmektedirler
4- Kumar:
Fiziki mekanlara kumar yasağı veya kontrolü koyabilirsiniz. Ama internet ortamında kumara  yasak koymak veya kontrol etmek çok zordur. Bu ortamda kumar tehlikeli boyutlarda olmamakla birlikte gelecekte fiziki mekanlardan daha tehlikeli bir hale geleceği varsayılmaktadır.

Bu ve Buna benzer zararları daha da sayabiliriz. ancak biz fayda ve zararlarını birkaç önemli başlıkta özetlemekle yetindik. Bu başlıkları az bir beyin fırtınası ile açarak  daha daha ne fayda ve zararlarının olacağını tahmin edebilirsiniz.
Bu doğrultuda:
Evimize aldığımız bu aletin zararlarından korunmanın ve bize vereceği faydaları artırmanın birkaç pratik yolunu anlatmaya çalışacağım:
Zararlarından Korunma Yolları:
1- Bilgisayarın Konulduğu mekan oda:
Evinize aldığınız bilgisayarı kesinlikle çocuk veya yatak odasına kurmayın, aile fertlerinin tümünün birlikte vakit geçirdiği televizyon seyrettiği büyük oturma salonuna  kurun,   bu sayede ailedeki fertlerin birbirlerini  kontrol etme imkanı sağlarsınız.  Çocuk odasına kurulan bilgisayarda çocuğunuzun ne yaptığını bilemez ve kontrol edemezsiniz  ama siz TV  seyrederken yanınızda  bilgisayar başına oturan çocuğunuz  zaten zararlı bir ortama girmeyecek ve kendisini kontrol etme ve ikaz etme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.   Bu çok önemlidir.  Çünkü yukarda bahsettiğim gibi çocuk odasında çocuğunuzun hangi ahlaksızlarla sohbet ettiğini  hangi sitelerde hangi ortamlara girdiğini bilmeniz ve kontrol etmeniz  mümkün olmayacaktır. Unutmayın ki sizin çocuğunuzda  meraklı, cahil  ve her türlü kötülüğe açık  bir bireydir.

2- Zararlı içerik ve oyunlardan koruma ve faydalı uğraşlara sevk etme;
Çocuklara baskıcı bir yaklaşım göstererek "oyun oymana, şunu yapma, bunu yapma"  gibi telkinler faydasızdır. Çünkü çocuk sizin yasakladığınız bir çok şeyi serbestçe yapabileceği ortamları bulacaktır.  İkna yolunu seçin, ikna yolunun yanında  bilgisayarda muhtelif cetveller, yazılar  web tasarımı gibi işler verin ve yapmasını söyleyin, bunları yaptığında  onları  gerek güzel sözlerle gerekse maddi olarak ödüllendirin. Böylece güzel şeyler yapmaya başlayacak ve her güzel şeyin arkasından mutlu olacak ve yeni güzel uğraşlara çaba sarf edecektir

windows 7

Windows XP işletim sistemini sevdiğinizi biliyoruz; bunu yıllardır söylüyorsunuz.
Windows 7'de, olanakları daha da geliştirmek için geri bildirimlerinizden yararlandık. Windows 7, programlar arasında geçiş yapmaktan TV kaydetmeye kadar, kişisel bilgisayarınızın kullanımını ve dış dünyayla bağlantı kurmasını basitleştirir.

Günlük görevleri basitleştirir

Windows 7 temel özellikleri hiç olmadığı kadar kolay hale getirir. Ev Grubu sayesinde, evinizdeki Windows 7 çalıştıran diğer kişisel bilgisayarlarla müzik, belge, yazıcı ve diğer her şeyi paylaşmak çok basittir. Windows Arama sizi dosyalarınızı bulmak için klasörler ve alt klasörlere tek tek göz atma zahmetinden kurtarır. Daha iyi görev çubuğu önizlemeleri, açık pencerelerin harika bir görünümünü sağlar ve Sıçrama Listeleri tek bir sağ tıklatmayla size son kullanılan dosyaları gösterilir.

İstediğiniz şekilde çalışır

Kişisel bilgisayarınız ne kadar çok ilgi çekici özelliğe sahip olursa olsun, beklediğiniz gibi sorunsuz çalışmıyorsa bunların bir önemi yoktur. Bu nedenle, Windows 7'yi kişisel bilgisayarınızın daha hızlı bir şekilde uyku moduna geçmesine ve bu moddan çıkmasına yardımcı olacak şekilde tasarladık. Windows 764 bit çalışma ve çok çekirdekli işlemciler gibi kişisel bilgisayar donanımındaki en son gelişmeleri destekler; ayrıca geliştirilmiş bellek kullanımı, donanımınızın tam performans potansiyeline ulaşmasına yardımcı olur.

Yeni olanaklar sağlar

Bu derece basit ve hızlı bir kişisel bilgisayarda birkaç yeni ve kullanışlı özellik harika olurdu. İşte yeni özellikler: Evden, işyerinden veya bir kafeden birkaç tıklatmayla ağlara bağlanabilecek; Windows Dokunma (ve doğru donanım) sayesinde, dosyalar arasında gezinmek, resimlerle çalışmak ve hatta "boyama yapmak" için çok yakında parmaklarınızı kullanabileceksiniz.

BİLGİSAYAR NEDİR VE TARİHÇESİ

Resim:Computer-aj aj ashton 01.svg

Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir.
Bilgisayarlar çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabilirler. 20. yüzyılın ortalarındaki ilk bilgisayarlar büyük bir oda büyüklüğünde olup, günümüz bilgisayarlarından yüzlerce kat daha fazla enerji tüketiyorlardı. 21. yüzyılın başına varıldığında ise bilgisayarlar bir kol saatine sığacak ve küçük bir pil ile çalışacak duruma geldiler. Toplumumuz kişisel bilgisayarı ve onun taşınabilir eşdeğeri, dizüstü bilgisayarını, bilgi çağının simgeleri olarak tanıdılar ve bilgisayar kavramı ile özdeşleştirdiler.Günümüzde çok yaygın kullanılıyorlar.
İstenilen programı kayıt edip istenilen zamanda çalıştırabilmeleri bilgisayarları çok yönlü kılıp hesap makinelerinden ayıran ana özellikleridir. Church-Turing tezi bu çok yönlülüğün matematiksel ifadesidir ve herhangi bir bilgisayarın bir diğer bilgisayarın görevlerini yerine getirebileceğinin altını çizer. Dolayısıyla, karmaşıklıkları ne düzeyde olursa olsun, cep bilgisayarından süper bilgisayarlara kadar, bellek ve zaman kısıtı olmadığı takdirde hepsi aynı görevleri yerine getirebilirler.Bilgisayar tanımının esnekliği ve zaman içerisindeki değişim süreci dolayısıyla ilk bilgisayarı saptamak güçtür. Geçmişte bilgisayar olarak bilinen birçok aygıt günümüz ölçütlerine göre bu tanımı hak etmemektedirler.
Başlangıçta bilgisayar sözcüğü hesaplama sürecini kolaylaştıran nesnelere verilen bir ad konumundaydı. Bu ilk dönemin bilgisayar örnekleri arasında sayı boncuğu (abaküs) ve AntiKitira Makinesi (M.Ö. 150-100) sayılabilir. Yüzyıllar sonra, Ortaçağ sonundaki yeni bilimsel keşifler ışığında, Avrupalı mühendisler tarafından geliştirilen bir dizi makinesel hesaplama aygıtlarının ilki ise, Wilhelm Schickard'a (1623) aittir.
Ancak, programlanabilir (veya kurulabilir) olmamaları nedeniyle bu aygıtların hiçbiri günümüz bilgisayar tanımına uymamaktadır. 1801 yılında Joseph Marie Jacquard'ın dokuma tezgâhındaki işlemi otomatikleştirmek adına ürettiği delikli kartlar ise bilgisayarların gelişme sürecindeki, kısıtlı da olsa, ilk programlanabilme (kurulabilme) izlerinden sayılır. Kullanıcının sağladığı bu kartlar sayesinde, dokuma tezgâhı kart üzerindeki delikler ile tarif edilen çizime işleyişini uyarlayabiliyordu.
1837 yılında Charles Babbage, adını Analytical Engine (Çözümlemeli veya analitik makine) koyduğu, ilk tam programlanabilir makinesel bilgisayarı kavramsallaştırıp tasarladı. Ancak parasal nedenler ve üzerindeki çalışmalarının sonlanamaması nedeniyle bu makineyi geliştirmedi.
Delikli kartların ilk büyük ölçekli kullanımı ise Herman Hollerith tarafından, 1890 yılında muhasebe işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan hesap makinesidir. Hollerith'in o dönemde bağlı olduğu işletme ise sonraki yıllarda küresel bilgisayar devine dönüşecek IBM'dir. 19. yüzyılın sonlarına varıldığında, gelecek yıllarda bilişim donanım ve kuramlarının gelişimine büyük katkıda bulunacak uygulayımlar (teknolojiler) ortaya çıkmaya başlamıştılar: delikli kartlar, Boole cebiri, boşluk tüpleri ve teletip aygıtları.
20. yüzyılın ilk yarısında ise, birçok bilimsel gereksinim, gittikçe karmaşıklaşan örneksel (analog) bilgisayarlar ile giderildiler. Ancak günümüz bilgisayarlarının yanılmazlık düzeyinden hâlâ uzaktılar.
1930'lar ve 1940'lar boyunca bilgisayar uygulayımı gelişmeye devam etti, ve sayısal elektronik bilgisayarın ortaya çıkışı ancak elektronik devrelerinin buluşundan (1937) sonra gerçekleşebildi. Bu dönemin önemli çalışmaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:
ENİAC, von Neumann mimarisini uygulayan ilk bilgisayarlardandır.
ENİAC, von Neumann mimarisini uygulayan ilk bilgisayarlardandır.
  • Konrad Zuse'nin "Z makineleri". Z3 (1941) ikili sayı tabanına dayalı işleyip, gerçel sayılar ile işlem yapabilen ilk makinedir. 1998 yılında Z3'ün Turing uyumlu olduğu kanıtlanmış ve böylece ilk bilgisayar unvanını edinmiştir.
  • Atanasoff-Berry Bilgisayarı (1941) boşluk tüplerine dayalı olup, ikili sayı tabanının yanı sıra, sığaç tabanlı bellek donanımına sahipti.
  • İngiliz yapımı Colossus Bilgisayarı (1944), kısıtlı programlanabilirliğine (kurulabilirliğine) karşın, binlerce tüp kullanımının yeterince güvenilir bir sonuç verebileceğini göstermiştir. 2. Dünya Savaşı'nda Alman silahlı kuvvetlerinin gizli iletişimlerini çözümlemek için kullanılmıştır.
  • Harvard Mark I (1944), kısıtlı kurulabilirliğe sahip bir bilgisayar.
  • ABD Ordusu tarafından geliştirilen ENIAC (1946), onluk sayı tabanına dayalı olup ilk genel kullanım amaçlı eletronik bilgisayar unvanına sahiptir.
ENIAC'ın olumsuz yanlarını saptayan geliştiricileri, daha esnek ve zarif bir çözüm üzerinde çalışıp, artık saklı program mimarisi veya daha çok von Neumann mimarisi olarak tanınan tasarımı önerdiler. Bu tasarımdan ilk olarak John von Neumann (1945) yılında gerçekleştirdiği bir yayında söz etmesinden sonra, bu mimariye dayalı olarak geliştirilen bilgisayarlardan ilki İngiltere'de tamamlandı (SSEM). Aynı mimariye bir yıl sonra kavuşan ENIAC'a ise EDVAC adı verildi.
Günümüz bilgisayarlarının neredeyse tamamının bu mimariye uyumlu duruma gelmesi ile bilgisayar sözcüğünün tanımı olarak da kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu tanıma göre geçmişteki aygıtlar bilgisayar olarak sayılmasalar da, tarihsel bağlamda yine de o biçimde anılmaktadırlar. Her ne kadar 1940'lardan bu yana bilgisayar uygulayımı köklü değişiklikler geçirmiş olsa da, çoğunluğu von Neumann mimarisine sadık kalmıştır.
Mikroişlemci von Neumann mimarisinin temel öğelerindendir.
Mikroişlemci von Neumann mimarisinin temel öğelerindendir.
Boşluk tüpüne dayalı bilgisayarlar 1950'ler boyunca kullanımda kaldıktan sonra, 1960'larda daha hızlı ve ucuz olan geçirgeç (transistör) tabanlı bilgisayarlar yaygınlık kazandı. Bu etkenlerin sonucunda bilgisayarların daha önce görülmemiş bir düzeyde toplu üretimine geçirildi. 1970'lere varıldığında tümleşik devre uygulayımı ve Intel 4004 gibi mikroişlemcilerin geliştirilmesi sayesinde bir kez daha büyük bir başarım ve güvenilirlik artışının yanı sıra, maliyet düşüşü de yaşandı. 1980'lerde artık bilgisayarlar, çamaşır makinesi gibi günlük hayat kullanımındaki birçok makinesel aygıtın denetleyici donanımlarındaki yerlerini almaya başlamışlardı. Yine aynı dönemde, kişisel bilgisayarlar yaygınlık kazanıyorlardı. Son olarak 1990'lardaki Internet'in gelişimi ile de bilgisayarlar artık televizyon ve telefon gibi alışılmış birer aygıt hâline gelmişlerdir Bilgisayarın zararıda vardır.7ile 14 yaş arası çocuklar bilgisayar başında fazla oturmamalıdırlar.
MİCROSOFT OFFİCE WORD 2007

Profesyonel görünümlü belgeler oluşturmaOffice Word 2007, hiç olmadığı kadar kolay biçimde çarpıcı belgeler oluşturmak için düzenleme ve gözden geçirme araçları sağlıyor.
Yazmaya daha uzun, biçimlendirmeye daha kısa zaman ayırmaBir Office Fluent kullanıcı arabirimi bileşeni olan yeni Şerit, araçlarınızı göreve göre gruplandırır ve en sık kullandığınız komutları elinizin altında bulundurur.

Sekmelere göreve yönelik olarak tasarlanmıştır.
Her sekme içindeki gruplar, görevi alt görevlere ayırır.
Her gruptaki komut düğmeleri, bir komutu yürütür veya bir komut menüsü görüntüler.

Yeni, sonuca odaklı Office Fluent kullanıcı arabirimi, kullanımı kolay ve düzenli bir görünümde, araçları gerek duyduğunuz anda sunar:
  • Önceden tanımlanmış stiller, tablo biçimleri, liste biçimleri, grafik efektleri vb. galerilerinden seçim yaparak güçlü Word becerilerinden daha fazla yararlanın ve zamandan tasarruf edin.
  • Belgenize biçimlendirme uygularken Fluent kullanıcı arabirimi varsayımları azaltır. Biçimlendirme seçimleri galerileri, bir değişikliği kesinleştirmeden önce belgenizdeki biçimlendirmenin görsel bir önizlemesini verir.

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2007 UYGULAMALARI